BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 19 | UU: 405
Wyszukaj funkcję PHP:  

CLXVI. xattr Functions

Wstęp

The xattr extension allows for the manipulation of extended attributes on a filesystem.

Wymagania

To use xattr, you will need libattr installed. It is available at http://oss.sgi.com/projects/xfs/.

Notatka: These functions only work on filesystems that support extended attributes, and have them enabled at mount time. Some common filesystems that support extended attributes are ext2, ext3, reiserfs, jfs, and xfs.

Instalacja

xattr is currently available through PECL http://pecl.php.net/package/xattr.

If PEAR is available on your *nix-like system you can use the pear installer to install the xattr extension, by the following command: pear -v install xattr.

You can always download the tar.gz package and install xattr by hand:

Przykład 1. xattr install by hand

gunzip xattr-xxx.tgz
tar -xvf xattr-xxx.tar
cd xattr-xxx
phpize
./configure && make && make install

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane do PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

XATTR_ROOT (integer)

Set attribute in root (trusted) namespace. Requires root privileges.

XATTR_DONTFOLLOW (integer)

Do not follow the symbolic link but operate on symbolic link itself.

XATTR_CREATE (integer)

Function will fail if extended attribute already exists.

XATTR_REPLACE (integer)

Function will fail if extended attribute doesn't exist.

Spis treści
xattr_get --  Get an extended attribute
xattr_list --  Get a list of extended attributes
xattr_remove --  Remove an extended attribute
xattr_set --  Set an extended attribute
xattr_supported --  Check if filesystem supports extended attributes
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker