BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 5 | UU: 28
Wyszukaj funkcję PHP:  

XCII. MySQL Functions (PDO_MYSQL)

Wstęp

PDO_MYSQL is a driver that implements the PHP Data Objects (PDO) interface to enable access from PHP to MySQL 3.x and 4.x databases.

PDO_MYSQL will take advantage of native prepared statement support present in MySQL 4.1 and higher. If you're using an older version of the mysql client libraries, PDO will emulate them for you.

Ostrzeżenie

Beware: Some MySQL table types (storage engines) do not support transactions. When writing transactional database code using a table type that does not support transactions, MySQL will pretend that a transaction was initiated successfully. In addition, any DDL queries issued will implicitly commit any pending transactions.

Stałe predefinopwane

Poniższe stałe są definiowane przez ten sterownik, i będą dostępne tylko kiedy to rozszerzenie będzie wkompilowane w PHP lub dynamicznie dołączone przy starcie. Dodatkowo, te specyficzne dla sterownika stałe powinny być używane tylko przy użyciu tego konkretnego sterownika. Używanie atrybutów bazy mysql przy użyciu sterownika postgres może prowadzić do nieprzewidzianego zachowania. Jeśli skrypt korzysta z wielu sterowników, do pobrania atrybutu PDO_ATTR_DRIVER_NAME, zawierającego nazwę sterownika, można zastosować funkcję PDO::getAttribute().

PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY (integer)

If this attribute is set to TRUE on a PDOStatement, the MySQL driver will use the buffered versions of the MySQL API. If you're writing portable code, you should use PDOStatement::fetchAll() instead.

Przykład 1. Forcing queries to be buffered in mysql

<?php
if ($db->getAttribute(PDO::ATTR_DRIVER_NAME) == 'mysql') {
    
$stmt = $db->prepare('select * from foo',
        array(
PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY => true));
} else {
    die(
"my application only works with mysql; I should use \$stmt->fetchAll() instead");
}
?>

PDO::MYSQL_ATTR_LOCAL_INFILE (integer)

Enable LOAD LOCAL INFILE.

PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND (integer)

Command to execute when connecting to the MySQL server. Will automatically be re-executed when reconnecting.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_FILE (integer)

Read options from the named option file instead of from my.cnf.

PDO::MYSQL_ATTR_READ_DEFAULT_GROUP (integer)

Read options from the named group from my.cnf or the file specified with MYSQL_READ_DEFAULT_FILE.

PDO::MYSQL_ATTR_MAX_BUFFER_SIZE (integer)

Maximum buffer size. Defaults to 1 MiB.

PDO::MYSQL_ATTR_DIRECT_QUERY (integer)

Perform direct queries, don't use prepared statements.

Spis treści
PDO_MYSQL DSN -- Connecting to MySQL databases
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker