BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 7 | UU: 25
Wyszukaj funkcję PHP:  

XCVII. NSAPI-specific Functions

Wstęp

These functions are only available when running PHP as a NSAPI module in Netscape/iPlanet/SunONE webservers.

Instalacja

For PHP installation on Netscape/iPlanet/SunONE webservers see the NSAPI section (UNIX, Windows) in the installation chapter.

Konfiguracja czasu wykonywania

The behaviour of the NSAPI PHP module is affected by settings in php.ini. Configuration settings from php.ini may be overridden by additional parameters to the php4_execute call in obj.conf

Tabela 1. NSAPI configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
nsapi.read_timeout"60"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.3.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

nsapi.read_timeout integer

Sets the time in seconds the plugin is waiting for POST data from the client.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Patrz także

NSAPI implements a subset of the functions from the Apache module for maximum compatibility.

Tabela 2. Apache functions implemented by NSAPI

Apache function (only as alias)NSAPI functionDescription
apache_request_headers()nsapi_request_headers()Fetch all HTTP request headers
apache_response_headers()nsapi_response_headers()Fetch all HTTP response headers
getallheaders()nsapi_request_headers()Fetch all HTTP request headers
virtual()nsapi_virtual()Make NSAPI sub-request

Spis treści
nsapi_request_headers -- Fetch all HTTP request headers
nsapi_response_headers --  Fetch all HTTP response headers
nsapi_virtual -- Perform an NSAPI sub-request
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker