BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 12 | UU: 379
Wyszukaj funkcję PHP:  

LXXII. Poczta elektroniczna

Wstęp

Funkcja mail() umożliwia wysyłanie e-maili.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja czasu wykonywania

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Mail configuration options

NameDefaultChangeableChangelog
SMTP"localhost"PHP_INI_ALL 
smtp_port"25"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 4.3.0.
sendmail_fromNULLPHP_INI_ALL 
sendmail_pathNULLPHP_INI_SYSTEM 
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

SMTP string

Used under Windows only: host name or IP address of the SMTP server PHP should use for mail sent with the mail() function.

smtp_port int

Used under Windows only: Number of the port to connect to the server specified with the SMTP setting when sending mail with mail(); defaults to 25. Only available since PHP 4.3.0.

sendmail_from string

Which "From:" mail address should be used in mail sent from PHP under Windows. This directive also sets the "Return-Path:" header.

sendmail_path string

Where the sendmail program can be found, usually /usr/sbin/sendmail or /usr/lib/sendmail. configure does an honest attempt of locating this one for you and set a default, but if it fails, you can set it here.

Systems not using sendmail should set this directive to the sendmail wrapper/replacement their mail system offers, if any. For example, Qmail users can normally set it to /var/qmail/bin/sendmail or /var/qmail/bin/qmail-inject.

qmail-inject does not require any option to process mail correctly.

This directive works also under Windows. If set, smtp, smtp_port and sendmail_from are ignored and the specified command is executed.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Spis treści
ezmlm_hash -- Oblicza wartość hash potrzebną dla EZMLM
mail -- Wysyła e-maila
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker