BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 13 | UU: 344
Wyszukaj funkcję PHP:  

LIX. IIS Administration Functions

Wstęp

To rozszerzenie PECL nie jest dołączane do PHP. This extension is available for Win32 only. It provides functions to administrate Microsoft Internet Information Server (IIS). The extension includes function to create web sites and virtual directories as well as configuring security and script mapping. These functions have been added in PHP 4.

In order to use these functions you must enable the php_iisfunc.dll DLL inside of php.ini. DLL z tym rozszerzeniem PECL można pobrać ze strony PHP Downloads lub http://snaps.php.net/.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja czasu wykonywania

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

To rozszerzenie nie posiada żadnych stałych.

Spis treści
iis_add_server -- Creates a new virtual web server
iis_get_dir_security -- Gets Directory Security
iis_get_script_map -- Gets script mapping on a virtual directory for a specific extension
iis_get_server_by_comment -- Return the instance number associated with the Comment
iis_get_server_by_path -- Return the instance number associated with the Path
iis_get_server_rights -- Gets server rights
iis_get_service_state -- Returns the state for the service defined by ServiceId
iis_remove_server -- Removes the virtual web server indicated by ServerInstance
iis_set_app_settings -- Creates application scope for a virtual directory
iis_set_dir_security -- Sets Directory Security
iis_set_script_map -- Sets script mapping on a virtual directory
iis_set_server_rights -- Sets server rights
iis_start_server -- Starts the virtual web server
iis_start_service -- Starts the service defined by ServiceId
iis_stop_server -- Stops the virtual web server
iis_stop_service -- Stops the service defined by ServiceId
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker