BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 17 | UU: 292
Wyszukaj funkcję PHP:  

XXII. Data i Czas

Wstęp

Funkcje te pozwalają Tobie pobrać datę i czas z serwera na którym uruchomione są Twoje skrypty. Możesz uzyć tych funkcji do formatowania daty i czasu na wiele różnych sposobów.

Notatka: Proszę pamiętać, że poniższe funkcje są zależne od lokalnych ustawień danego serwera. Upewnij się, że bieżesz czas zimowy (użyj np. $date = strtotime('+7 days', $date), a nie $date += 7*24*60*60) i lata przestępne pod uwagę kiedy pracujesz z tymi funkcjami.

Notatka: Strefy czasowe do których odwołujemy się w tym rozdziale możesz znaleźć w Dodatek H.

Wymagania

Do zbudowania tego rozszerzenia nie są wymagane żadne zewnętrzne biblioteki.

Instalacja

By używać tych funkcji, nie trzeba niczego instalować. Są one częścią jądra PHP.

Konfiguracja czasu wykonywania

To rozszerzenie nie definiuje posiada żadnych dyrektyw konfiguracyjnych w pliku php.ini.

Konfiguracja czasu wykonywania

Na działanie tych funcji wpływają ustawienia zawarte w pliku php.ini.

Tabela 1. Date/Time Configuration Options

NameDefaultChangeableChangelog
date.default_latitude"31.7667"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 5.0.0.
date.default_longitude"35.2333"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 5.0.0.
date.sunrise_zenith"90.83"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 5.0.0.
date.sunset_zenith"90.83"PHP_INI_ALLAvailable since PHP 5.0.0.
date.timezone""PHP_INI_ALLAvailable since PHP 5.1.0.
Szczegóły i definicje dotyczące stałych PHP_INI_* znajdują się w rozdziale Dodatek G.

Oto krótkie wyjaśnienie dyrektyw konfiguracji.

date.default_latitude float

The default latitude.

date.default_longitude float

The default longitude.

date.sunrise_zenith float

The default sunrise zenith.

date.sunset_zenith float

The default sunset zenith.

date.timezone string

The default timezone used by all date/time functions if the TZ environment variable isn't set. The precedence order is described in the date_default_timezone_get() page.

Notatka: The first four configuration options are currently only used by date_sunrise() and date_sunset().

Typy zasobów

To rozszerzenie nie posiada żadnych rodzajów zasobów.

Stałe predefinopwane

The following constants are defined since PHP 5.1.1 and they offer standard date representations, which can be used along with the date format functions (like date()).

DATE_ATOM (string)

Atom (example: 2005-08-15T15:52:01+00:00)

DATE_COOKIE (string)

HTTP Cookies (example: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 UTC)

DATE_ISO8601 (string)

ISO-8601 (example: 2005-08-15T15:52:01+0000)

DATE_RFC822 (string)

RFC 822 (example: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 UTC)

DATE_RFC850 (string)

RFC 850 (example: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)

DATE_RFC1036 (string)

RFC 1036 (example: Monday, 15-Aug-05 15:52:01 UTC)

DATE_RFC1123 (string)

RFC 1123 (example: Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 UTC)

DATE_RFC2822 (string)

RFC 2822 (Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 +0000)

DATE_RSS (string)

RSS (Mon, 15 Aug 2005 15:52:01 UTC)

DATE_W3C (string)

World Wide Web Consortium (example: 2005-08-15T15:52:01+00:00)

Spis treści
checkdate -- Waliduje datę gregoriańską
date_default_timezone_get --  Gets the default timezone used by all date/time functions in a script
date_default_timezone_set --  Sets the default timezone used by all date/time functions in a script
date_sunrise --  Returns time of sunrise for a given day and location
date_sunset --  Returns time of sunset for a given day and location
date -- Formatuje lokalny czas/datę
getdate -- Pobiera informację o dacie/czasie
gettimeofday -- Pobiera aktualny czas
gmdate -- Formatuje datę/czas dla strefy GMT/UTC
gmmktime -- Ustala uniksowy znacznik czasu dla daty ze strefy GMT
gmstrftime -- Formatuje czas/datę ze strefy GMT/UTC zgodnie z lokalizacją
idate -- Format a local time/date as integer
localtime -- Pobiera czas lokalny
microtime --  Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu z mikrosekundami
mktime -- Oblicza uniksowy znacznik czasu dla podanej daty
strftime --  Formatuje lokalną datę/czas zgodnie z lokalizacją
strptime --  Parse a time/date generated with strftime()
strtotime --  Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu
time -- Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker