BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 30 | UU: 597
Wyszukaj funkcję PHP:  

sort

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

sort -- Sortuje tablicę

Opis

bool sort ( array &tablica [, int flagi] )

Funkcja ta sortuje tablicę. Po zakończeniu działania funkcji elementy będą ułożone od najmniejszego do najwiekszego.

Notatka: Ta funkcja przypisuje nowe klucze dla elementów argumentu tablica. Wszystkie istniejące klucze zostaną usunięte.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykład 1. Przykład użycia sort()

<?php

$owoce
= array("cytryna", "pomarańcza", "banan", "jabłko");
sort($owoce);
foreach (
$owoce as $key => $val) {
    echo
"owoce[" . $key . "] = " . $val . "\n";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli:

owoce[0] = banan
owoce[1] = cytryna
owoce[2] = jabłko
owoce[3] = pomarańcza

Owoce zostały posortowane w porządku alfabetycznym.

Opcjonalny drugi parametr flagi może być użyty do zmiany zachowania sortowania przy pomocy tych wartości:

Flagi typu sortowania:

  • SORT_REGULAR - porównuj elementy normalnie (nie zmienia typów)

  • SORT_NUMERIC - porównuj elementy jako liczby

  • SORT_STRING - porównuj elementy jako ciągi tekstowe

  • SORT_LOCALE_STRING - porównuj elementy jako ciągi tekstowe, uwzględniając ustawienia Locale. Dodane w PHP 4.4.0 i PHP 5.0.2. W wersjach wcześniejszych niż PHP 6, używane jest locale systemowe, które może być zmienione poprzez zastosowanie funkcji setlocale(). Od PHP w wersji 6 niezbędne jest użycie funkcji i18n_loc_set_default().

Notatka: Drugi parametr został dodany w PHP 4.

Ostrzeżenie

Należy zachować ostrożność przy sortowaniu funkcją sort() tablic o różnych typach elementów, ponieważ może to doprowadzić do nieprzewidzianych wyników.

Patrz także: arsort(), asort(), ksort(), krsort(), natsort(), natcasesort(), rsort(), usort(), array_multisort() i uksort().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker