BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 8 | UU: 321
Wyszukaj funkcję PHP:  

copy

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

copy -- Kopiuje plik

Opis

bool copy ( string źródło, string przeznaczenie )

Kopiuje plik z źródło do przeznaczenie. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykład 1. copy() przykład

<?php
$file
= 'example.txt';
$newfile = 'example.txt.bak';  
    
if (!
copy($file, $newfile)) {  
      echo
"kopiowanie pliku $file, nie powiodło się\n";  
}
?>

Jeśli chcesz przenieść plik, użyj funkcji rename().

Notatka: W wersji 4.3.0, oba parametry źródło i przeznaczenie mogą być URLami, jeśli został włączony "fopen wrappers". Zobacz fopen() aby uzyskać więcej szczegółów. Jeśli przeznaczenie jest URLem, kopiowanie może się nie powieść w przypadku gdy wrapper nie obsługuje nadpisywania istniejących plików.

Ostrzeżenie

Jeśli docelowy plik istnieje to zostanie nadpisany.

Notatka: Kompatybilność w Windows: Jeśli kopiujesz plik pusty (o rozmiarze 0 B) copy() zwróci FALSE, lecz plik zostanie poprawnie skopiowany.

Patrz także: move_uploaded_file(), rename() i rozdział dotyczący obsługi przesyłanych (uploadowanych) plików.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker