BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 38 | UU: 606
Wyszukaj funkcję PHP:  

array

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

array --  Stwórz tablicę

Opis

array array ( [mixed ...] )

Zwraca tablicę stworzoną z podanych parametrów. Parametry mogą być indeksowane przy pomocy operatora => operator. Więcej informacji o tym czym są tablice można znaleźć w rodziale o typie tablicowym.

Notatka: array() jest składnią języka używaną do tekstowej reprezentacji tablic, a nie zwykłą funkcją.

Składnia "index => wartości", oddzielona przecinkami, definiuje pary indeksów i wartości. Indeks może być stringiem lub liczbą. Jeśli indeks zostanie pominięty, automatycznie wygenerowany zostanie indeks będący liczbą całkowitą, poczynając od 0. Jeśli indeks jest liczbą całkowitą, następny wygenerowany indeks będzie miał wartość "największy indeks + 1". Zauważ, że jeśli pojawią się dwie wartości o tym samym indeksie, ostatnia nadpisze wcześniejsze.

Przecinek po ostatniej podanej wartości, mimo że jest niespotykany, jest poprawny składniowo.

Poniższy przykład demonstruje jak stworzyć wielowymiarową tablicę, jak określić klucze w tablicy asocjacyjnej i jak pominąć-i-kontynuować liczbowe indeksy w normalnych tablicach.

Przykład 1. Przykład użycia array()

<?php
$owoce
= array (
   
"owoce"  => array("a"=&gt;"pomarańcza", "b"=&gt;"banan", "c"=&gt;"jabłko"),
   
"liczby" => array(1, 2, 3, 4, 5, 6),
   
"dziury" => array("pierwszy", 5 =&gt; "drugi", "trzeci")
);
?>

Przykład 2. Automatyczne indeksowanie w funkcji array()

<?php
$array
= array( 1, 1, 1, 1,  1, 8 => 1,  4 => 1, 19, 3 => 13);
print_r($array);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [0] => 1
    [1] => 1
    [2] => 1
    [3] => 13
    [4] => 1
    [8] => 1
    [9] => 19
)

Zauważ, że indeks '3' jest zdefiniowany dwa razy i przchowuje on końcową wartość 13. Indeks 4 jest zdefiniowany po indeksie 8, a następnym wygenerowanym indeksem (dla wartości 19) jest 9, ponieważ największym poprzednim indeksem było 8.

Ten przykład tworzy tablicę o początku 1.

Przykład 3. Indeksowanie od 1 w array()

<?php
$pierwszy_kwartal  
= array(1 => 'Styczeń', 'Luty', 'Marzec');
print_r($pierwszy_kwartal);
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
(
    [1] => Styczeń
    [2] => Luty
    [3] => Marzec
)

Podobnie jak w Perlu, wartość z tablicy można uzyskać wewnątrz cudzysłowów. Jednakże w PHP niezbędne jest zawarcie zmiennej wewnątrz nawiasów klamrowych.

Przykład 4. Odczytywanie elementu tablicy wewnątrz cudzysłowów

<?php     

$foo
= array('bar' => 'baz');     
echo
"Hello {$foo['bar']}!"; // Hello baz!     

?>

Patrz także: array_pad(), list(), count(), foreach i range().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker