BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 39 | UU: 716
Wyszukaj funkcję PHP:  

Rozdział 13. Stałe

Stała jest identyfikatorem (nazwą) dla prostej wartości. Jak sama nazwa wskazuje, wartość ta nie może się zmieniać podczas działania skryptu (poza magicznymi stałymi, które na właściwie nie są stałymi). Domyślnie, przy stałych uwzględniana jest wielkość liter. Przyjęto, że stałe są pisane dużymi literami.

Nazwa stałej podlega takim samym zasadom jak każda inna w PHP. Prawidłowa nazwa stałej rozpoczyna się literą, znakiem podkreślenia ("_"), następnie mogą występować litery, cyfry lub znaki podkreślenia. Dobrze reprezentuje to takie wyrażenie regularne: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Przykład 13-1. Prawidłowe i nieprawidłowe nazwy stałych

<?php
     
    
// Poprawne nazwy stałych
    
define("FOO",     "cokolwiek");
    
define("FOO2",    "cokolwiek innego");
    
define("FOO_BAR", "cokolwiek wiecej");
     
    
// Nieprawidłowa nazwa stałej
    
define("2FOO",    "cokolwiek");
     
    
// To jest prawidłowe, ale powinno być unikane:
    // PHP może pewnego dnia wprowdzić magiczą stałą
    // która spowoduje załamanie Twojego skryptu    
    
    
define("__FOO__", "cokolwiek");
     
    
?>

Notatka: Na nasze potrzeby, litery to a-z, A-Z, oraz znaki ASCII od 127 do 255 (0x7f-0xff).

Tak jak i superglobals, zasięg stałych jest globalny. Możesz odwołać się do stałych w dowolnym miejscu w Twojego skryptu, bez uważania na zasięg. Więcej informacji na temat zasięgu, przeczytasz w sekcji podręcznika zasięg zmiennych.

Składnia

Możesz definiować stałą używając funkcji define(). Kiedy stała zostanie zdefiniowana, nie może być już zmieniona albo undefined.

Tylko skalarne typy danych (boolean, integer, float i string) mogą być zawarte w stałych. Nie definiuj stałych typu zasób.

Możesz użyć wartości stałej poprzez zwykłe użycie jej nazwy. Inaczej niż przy zmiennych, w stałych NIE powinieneś prepend stałej znakiem $. Możesz także użyć funkcji constant(), aby odczytać wartość stałej, której nazwa jest przekazywana dynamicznie. Użyj funkcji get_defined_constants() aby otrzymać listę zdefiniowanych stałych.

Notatka: Stałe i globlane zmienne są pisane inaczej, a to oznacza, że np. TRUE i $TRUE są różne.

Jeśli użyjesz niezdefiniowanej stałej, PHP przyjmuje, że chcesz użyć nazwy stałej samej w sobie, poprostu tak jakbyś wywołał ją jako string (STALA kontra "STALA"). Jeśli to nastąpi zostanie wygenerowany błąd z poziomu E_NOTICE. Zobacz także w podręczniku artykuł o tym dlaczego $foo[bar] jest błędne (chyba, że wcześniej zdefiniujesz define() bar jako stałą). Jeśli, chcesz sprawdzić czy stała jest ustawiona, użyj funkcji defined().

Różnice pomiędzy stałymi, a zmiennymi:

  • Stałe nie mają znaku dolara ($) przed nazwą;

  • Stałe mogą być zdefiniowane wyłącznie używając funkcji define(), nie przez proste przypisanie;

  • Stałe mogą być definiowane oraz używane wszędzie bez zważania na zasady dotyczące zakresu ich dostępności;

  • Stałe nie mogą być redefiniowane lub undefined po tym jak raz zostały zdefiniowane; i

  • Stałe mogą zawierać tylko wartości skalarne.

Przykład 13-2. Definiowanie stałych

<?php
define
("STALA", "Hello world!");
echo
STALA; // wyświetli "Hello world!"
echo Stala; // wyświetli "Stala" i zgłosi ostrzeżenie
?>

Patrz także Stałe klasowe.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker