BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 24 | UU: 552
Wyszukaj funkcję PHP:  

Podręcznik PHP

Mehdi Achour
Friedhelm Betz
Antony Dovgal
Nuno Lopes
Philip Olson
Georg Richter
Damien Seguy
Jakub Vrana
I kilka innych
Marcin Dąbrowski
Michał Grzechowiak
Michał Jany
Leszek Krupiński
Adam Major
Paweł Paprota
Michał Pena
Sławomir Pucia
Jarek Tabor
Tomasz Wójtowicz

2006-05-25


Spis treści
Preface
Autorzy i współpracownicy
I. Na początek
1. Wprowadzenie
2. Mały przewodnik
II. Instalacja i konfiguracja
3. General Installation Considerations
4. Installation on Unix systems
5. Installation on Mac OS X
6. Installation on Windows systems
7. Installation of PECL extensions
8. Problems?
9. Runtime Configuration
III. Opis języka
10. Podstawowa składnia
11. Typy danych
12. Zmienne
13. Stałe
14. Wyrażenia
15. Operatory
16. Struktury kontrolne
17. Funkcje
18. Klasy i obiekty (PHP 4)
19. Classes and Objects (PHP 5)
20. Exceptions
21. Referencje
IV. Bezpieczeństwo
22. Introduction
23. General considerations
24. Installed as CGI binary
25. Installed as an Apache module
26. Filesystem Security
27. Database Security
28. Error Reporting
29. Using Register Globals
30. User Submitted Data
31. Magic Quotes
32. Hiding PHP
33. Keeping Current
V. Możliwości
34. Uwierzytelnianie HTTP w PHP
35. Ciasteczka (cookies)
36. Sessions
37. Dealing with XForms
38. Handling file uploads
39. Korzystanie ze zdalnych plików
40. Obsługa połączeń
41. Stałe połączenia z bazami danych
42. Tryb bezpieczny
43. Using PHP from the command line
VI. Opis funkcji
I. .NET Functions
II. Apache serwer
III. Alternative PHP Cache
IV. Advanced PHP debugger
V. Tablice
VI. Aspell [przestarzałe]
VII. BCMath - arytmetyka liczb dużej precyzji
VIII. PHP bytecode Compiler
IX. Kompresja Bzip2
X. Calendar Functions
XI. CCVS API Functions [deprecated]
XII. Klasy/Obiekty
XIII. Classkit Functions
XIV. ClibPDF Functions
XV. COM and .Net (Windows)
XVI. Crack Functions
XVII. Character Type Functions
XVIII. CURL, Client URL Library Functions
XIX. Cybercash Payment Functions
XX. Credit Mutuel CyberMUT functions
XXI. Cyrus IMAP administration Functions
XXII. Data i Czas
XXIII. DB++ Functions
XXIV. Database (dbm-style) Abstraction Layer Functions
XXV. dBase Functions
XXVI. DBM Functions [deprecated]
XXVII. dbx Functions
XXVIII. Direct IO Functions
XXIX. Obsługa katalogów
XXX. DOM Functions
XXXI. DOM XML Functions
XXXII. Identyfikacja błędów i kontrola pracy
XXXIII. Exif Functions
XXXIV. Expect Functions
XXXV. File Alteration Monitor Functions
XXXVI. Forms Data Format Functions
XXXVII. Fileinfo Functions
XXXVIII. filePro Functions
XXXIX. System plików
XL. Filter Functions
XLI. Firebird/InterBase Functions
XLII. Firebird/Interbase Functions (PDO_FIREBIRD)
XLIII. FriBiDi Functions
XLIV. FrontBase Functions
XLV. FTP
XLVI. Function Handling Functions
XLVII. Gettext
XLVIII. GMP Functions
XLIX. gnupg Funkcje
L. Net_Gopher
LI. hash Functions
LII. HTTP - obsługa protokołu
LIII. Hyperwave Functions
LIV. Hyperwave API Functions
LV. IBM DB2, Cloudscape and Apache Derby Functions
LVI. ICAP Functions [deprecated]
LVII. iconv
LVIII. ID3 Functions
LIX. IIS Administration Functions
LX. Image Functions
LXI. IMAP, POP3 and NNTP Functions
LXII. Informix Functions
LXIII. Informix Functions (PDO_INFORMIX)
LXIV. Ingres II Functions
LXV. IRC Gateway Functions
LXVI. PHP / Java Integration
LXVII. KADM5
LXVIII. LDAP Functions
LXIX. libxml Functions
LXX. Lotus Notes Functions
LXXI. LZF Functions
LXXII. Poczta elektroniczna
LXXIII. mailparse Functions
LXXIV. Matematyka
LXXV. MaxDB PHP Extension
LXXVI. MCAL Functions
LXXVII. Mcrypt Encryption Functions
LXXVIII. MCVE (Monetra) Payment Functions
LXXIX. Memcache Functions
LXXX. Mhash Functions
LXXXI. Mimetype Functions
LXXXII. Ming functions for Flash
LXXXIII. Miscellaneous Functions
LXXXIV. mnoGoSearch Functions
LXXXV. Microsoft SQL Server Functions
LXXXVI. Microsoft SQL Server and Sybase Functions (PDO_DBLIB)
LXXXVII. Mohawk Software Session Handler Functions
LXXXVIII. mSQL Functions
LXXXIX. Multibyte String Functions
XC. muscat Functions
XCI. MySQL
XCII. MySQL Functions (PDO_MYSQL)
XCIII. MySQL Improved Extension
XCIV. Ncurses Terminal Screen Control Functions
XCV. Network Functions
XCVI. Newt Functions
XCVII. NSAPI-specific Functions
XCVIII. Object Aggregation/Composition Functions
XCIX. Przeciążanie właściwości obiektów i wołania ich metod
C. Oracle Functions
CI. ODBC Functions (Unified)
CII. ODBC and DB2 Functions (PDO_ODBC)
CIII. oggvorbis
CIV. OpenAL Audio Bindings
CV. OpenSSL Functions
CVI. Oracle Functions [deprecated]
CVII. Oracle Functions (PDO_OCI)
CVIII. Output Control Functions
CIX. Ovrimos SQL Functions
CX. Paradox File Access
CXI. Parsekit Functions
CXII. Process Control Functions
CXIII. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
CXIV. PDF Funkcje
CXV. PDO Functions
CXVI. PHP Options&Information
CXVII. POSIX Functions
CXVIII. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
CXIX. PostgreSQL
CXX. PostgreSQL Functions (PDO_PGSQL)
CXXI. Printer Functions
CXXII. Program Execution Functions
CXXIII. PostScript document creation
CXXIV. Pspell Functions
CXXV. qtdom Functions
CXXVI. Radius
CXXVII. Rar Functions
CXXVIII. GNU Readline
CXXIX. GNU Recode Functions
CXXX. RPM Header Reading Funkcje
CXXXI. runkit Functions
CXXXII. Satellite CORBA client extension [deprecated]
CXXXIII. SDO Functions
CXXXIV. SDO XML Data Access Service Functions
CXXXV. SDO Relational Data Access Service Functions
CXXXVI. Semaphore, Shared Memory and IPC Functions
CXXXVII. SESAM Database Functions
CXXXVIII. PostgreSQL Session Save Handler
CXXXIX. Sesje
CXL. Shared Memory Functions
CXLI. SimpleXML functions
CXLII. SNMP Functions
CXLIII. SOAP Functions
CXLIV. Socket Functions
CXLV. Standard PHP Library (SPL) Functions
CXLVI. SQLite Functions
CXLVII. SQLite Functions (PDO_SQLITE)
CXLVIII. Secure Shell2 Functions
CXLIX. Statistics Functions
CL. Stream Functions
CLI. Funkcje łańcuchów znaków
CLII. Shockwave Flash Functions
CLIII. Sybase Functions
CLIV. TCP Wrappers Functions
CLV. Tidy Functions
CLVI. Funkcje Tokenizera
CLVII. Unicode Functions
CLVIII. URL
CLIX. Variable Handling Functions
CLX. Verisign Payflow Pro Functions
CLXI. vpopmail Functions
CLXII. W32api Functions
CLXIII. WDDX Functions
CLXIV. win32ps Functions
CLXV. win32service Functions
CLXVI. xattr Functions
CLXVII. xdiff Functions
CLXVIII. XML Parser Functions
CLXIX. XML-RPC Functions
CLXX. XMLReader functions
CLXXI. xmlwriter Functions
CLXXII. XSL functions
CLXXIII. XSLT Functions
CLXXIV. YAZ Functions
CLXXV. YP/NIS Functions
CLXXVI. Zip File Functions (Read Only Access)
CLXXVII. Zlib Compression Functions
VII. PHP i struktura wewnętrzna Zend Engine
44. Streams API for PHP Extension Authors
45. PDO Driver How-To
46. Zend API: Hackowanie rdzenia PHP
47. TSRM API
48. Extending PHP 3
VIII. FAQ: Frequently Asked Questions
49. General Information
50. Mailing lists
51. Obtaining PHP
52. Database issues
53. Installation FAQ
54. Build Problems
55. Using PHP
56. PHP and HTML
57. PHP and COM
58. PHP i inne języki
59. Migracja z PHP 2 na PHP 3
60. Migracja z PHP 3 na PHP 4
61. Migrating from PHP 4 to PHP 5
62. Miscellaneous Questions
IX. Dodatki
A. History of PHP and related projects
B. Migrating from PHP 4 to PHP 5
C. Migrating from PHP 3 to PHP 4
D. Migrating from PHP/FI 2 to PHP 3
E. Debugging PHP
F. Configure options
G. php.ini directives
H. List of Supported Timezones
I. Extension Categorization
J. Lista aliasów funkcji
K. List of Reserved Words
L. Lista Rodzajów Zasobów
M. List of Supported Protocols/Wrappers
N. List of Available Filters
O. List of Supported Socket Transports
P. PHP type comparison tables
Q. List of Parser Tokens
R. About the manual
S. Open Publication License
T. Indeks funkcji
U. Braki
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker