BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 8 | UU: 584
Wyszukaj funkcję PHP:  

token_name

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

token_name -- Zwraca symboliczną nazwę danego tokena PHP

Opis

string token_name ( int token )

token_name() pobiera symboliczną nazwę tokena dla wartości podanej w parametrze token.

Parametry

token

Wartość tokena.

Zwracane wartości

Nazwa symboliczna podanego tokenu. Zwracana nazwa jest identyczna z nazwą stałej zdefiniowanej dla wartości tego tokena.

Przykłady

Przykład 1. Przykład użycia token_name()

<?php
  
// 260 jest wartością tokena dla tokena T_REQUIRE
  
echo token_name(260);        // -> "T_REQUIRE"

  // stała zdefiniowana dla tokena odpowiada swojej nazwie
  
echo token_name(T_FUNCTION); // -> "T_FUNCTION"
?>

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker