BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 25 | UU: 620
Wyszukaj funkcję PHP:  

strtotime

(PHP 3 >= 3.0.12, PHP 4, PHP 5)

strtotime --  Parsuje większość angielskich tekstowych opisów daty i czasu do uniksowego znacznika czasu

Opis

int strtotime ( string czas [, int teraz] )

Funkcja przyjmuje tekst zawierający datę w formacie angielskim i stara się przeliczyć ją na uniksowy znacznik czasu, relatywnie do znacznika czasu podanego w teraz, lub aktualnego czasu, jeśli znacznik nie zostanie podany. W przypadku fiaska, zwracane jest -1.

Ponieważ strtotime() zachowuje się zgodnie ze składnią daty wg GNU, warto zajrzeć do rozdziału podręcznika GNU zatytułowanego Formaty Wprowadzania Daty - Date Input Formats. Opisana tam jest poprawna składnia argumentu czas.

Przykład 1. przykłady strtotime()

<?php
echo strtotime ("now"), "\n";
echo
strtotime ("10 September 2000"), "\n";
echo
strtotime ("+1 day"), "\n";
echo
strtotime ("+1 week"), "\n";
echo
strtotime ("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n";
echo
strtotime ("next Thursday"), "\n";
echo
strtotime ("last Monday"), "\n";
?>

Przykład 2. Checking for failure

<?php
$str
= 'Not Good';
if ((
$timestamp = strtotime($str)) === -1) {
    echo
"Tekst daty ($str) jest niepoprawny";
} else {
    echo
"$str == ". date('l dS of F Y h:i:s A',$timestamp);
}
?>

Notatka: Poprawny zakres znacznika czasu to zwykle od piątku, 13 grudnia 1901 20:45:54 GMT (czasu Greenwich) do wtorku, 19 stycznia 2038 03:14:07 GMT. (Wartości te odpowiadają minimalnej i maksymalnej wartości 32-bitowej liczbie całkowitej ze znakiem).

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker