BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 28 | UU: 569
Wyszukaj funkcję PHP:  

stats_rand_gen_iuniform

(PECL)

stats_rand_gen_iuniform -- Generates integer uniformly distributed between LOW (inclusive) and HIGH (inclusive)

Opis

int stats_rand_gen_iuniform ( int low, int high )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

low

Its description

high

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker