BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 13 | UU: 574
Wyszukaj funkcję PHP:  

stats_rand_gen_beta

(PECL)

stats_rand_gen_beta -- Generates beta random deviate

Opis

float stats_rand_gen_beta ( float a, float b )

Returns a random deviate from the beta distribution with parameters A and B. The density of the beta is x^(a-1) * (1-x)^(b-1) / B(a,b) for 0 < x <. Method R. C. H. Cheng.

Parametry

a

Its description

b

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker