BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 7 | UU: 265
Wyszukaj funkcję PHP:  

stats_dens_pmf_hypergeometric

(PECL)

stats_dens_pmf_hypergeometric -- 

Opis

float stats_dens_pmf_hypergeometric ( float n1, float n2, float N1, float N2 )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

n1

Its description

n2

Its description

N1

Its description

N2

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker