BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 570
Wyszukaj funkcję PHP:  

stats_dens_cauchy

(PECL)

stats_dens_cauchy -- Not documented

Opis

float stats_dens_cauchy ( float x, float ave, float stdev )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

x

Its description

ave

Its description

stdev

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker