BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 23 | UU: 617
Wyszukaj funkcję PHP:  

shmop_read

(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)

shmop_read -- Read data from shared memory block

Description

string shmop_read ( int shmid, int start, int count )

shmop_read() will read a string from shared memory block.

shmop_read() takes 3 parameters: shmid, which is the shared memory block identifier created by shmop_open(), offset from which to start reading and count on the number of bytes to read.

Przykład 1. Reading shared memory block

<?php
$shm_data
= shmop_read($shm_id, 0, 50);
?>

This example will read 50 bytes from shared memory block and place the data inside $shm_data.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker