BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 24 | UU: 542
Wyszukaj funkcję PHP:  

session_unset

(PHP 4, PHP 5)

session_unset --  Zwolnij wszystkie zmienne sesyjne

Opis

void session_unset ( void )

Funkcja session_unset() zwalnia wszystkie zmienne sesyjne, które są aktualnie zarejestrowane.

Notatka: Jeśli użyta została tablica $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS dla PHP 4.0.6 i starszych), aby wyrejestrować zmienną z sesji należy użyć unset(), na przykład unset ($_SESSION['varname']);.

Uwaga!

Nie należy usuwać całej zmiennej $_SESSION poprzez wywołanie unset($_SESSION), ponieważ uniemożliwi to rejestrację zmiennych sesyjnych poprzez zmienną superglobalną $_SESSION.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker