BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 10 | UU: 296
Wyszukaj funkcję PHP:  

session_is_registered

(PHP 4, PHP 5)

session_is_registered --  Sprawdź czy globalna zmienna jest zarejestrowana w sesji

Opis

bool session_is_registered ( string nazwa )

session_is_registered() zwraca wartość TRUE jeśli w bieżącej sesji zarejestrowana jest globalna zmienna o nazwie nazwa.

Notatka: Jeśli użyta została tablica $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS dla PHP 4.0.6 lub starszych), do sprawdzenia czy zmienna została zarejestrowana w sesji należy użyć funkcji isset() na tablicy $_SESSION.

Uwaga!

Przy użyciu $_SESSION (lub $HTTP_SESSION_VARS), nie należy używać session_register(), session_is_registered() i session_unregister().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker