BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 23 | UU: 556
Wyszukaj funkcję PHP:  

radius_request_authenticator

(PECL)

radius_request_authenticator -- Returns the request authenticator

Opis

string radius_request_authenticator ( resource radius_handle )

The request authenticator is needed for demangling mangled data like passwords and encryption-keys.

Zwracane wartości

Returns the request authenticator as string, or FALSE on error.

Patrz także

radius_demangle()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker