BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 10 | UU: 274
Wyszukaj funkcję PHP:  

radius_demangle

(PECL)

radius_demangle -- Demangles data

Opis

string radius_demangle ( resource radius_handle, string mangled )

Some data (Passwords, MS-CHAPv1 MPPE-Keys) is mangled for security reasons, and must be demangled before you can use them.

Zwracane wartości

Returns the demangled string, or FALSE on error.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker