BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 36 | UU: 539
Wyszukaj funkcję PHP:  

radius_create_request

(PECL)

radius_create_request -- Create accounting or authentication request

Opis

bool radius_create_request ( resource radius_handle, int type )

A Radius request consists of a code specifying the kind of request, and zero or more attributes which provide additional information. To begin constructing a new request, call radius_create_request().

Notatka: Attention: You must call this function, before you can put any attribute!

Parametry

radius_handle

Type is RADIUS_ACCESS_REQUEST or RADIUS_ACCOUNTING_REQUEST.

type

Its description

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. radius_create_request() example

<?php
if (!radius_create_request($res, RADIUS_ACCESS_REQUEST)) {
    echo
'RadiusError:' . radius_strerror($res). "\n<br />";
    exit;
}
?>

Patrz także

radius_send_request()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker