BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 555
Wyszukaj funkcję PHP:  

pg_send_query

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

pg_send_query --  Wysyła zapytanie asynchroniczne

Opis

bool pg_send_query ( resource connection, string query )

bool pg_send_query ( string query )

pg_send_query() wysyła zapytanie asynchroniczne do serwera określonego przez connection. W przeciwieństwie do pg_query(), pozwala wysłać wiele zapytań do PostgreSQL-a, na następnie pobrać wyniki jeden po drugim używając funkcji pg_get_result(). Wykonywanie skryptu nie jest blokowane w czasie wykonywania zapytań. Możesz użyć pg_connection_busy() aby sprawdzić czy połączenie jest nie jest zajęte (np. wykonuje się inne zapytanie). Zapytanie może zostać przerwane przez wywołanie funkcji pg_cancel_query().

Tak więc użytkownik może wysłać wiele zapytań jednocześnie, ale nie może ich wysyłać jeśli połączenie jest zajęte. Jeśli zapytanie będzie wysłane gdy połączenie jest zajęte, będzie oczekiwało aż wykona się poprzednie zapytanie i utracone zostaną wszystkie wyniki.

Zobacz także pg_query(), pg_cancel_query(), pg_get_result() i pg_connection_busy()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker