BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 31 | UU: 565
Wyszukaj funkcję PHP:  

pg_select

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

pg_select --  Wybiera wiersze

Opis

array pg_select ( resource connection, string table_name, array assoc_array [, int options] )

pg_select() wybiera wiersze określone przez tablicę assoc_array która zawiera dane w postaci: kolumna=>wartość. Jeśli zapytanie się powiedzie, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wiersze i kolumny spełniające warunki określone przez assoc_array. Jeśli jest użyty parametr options, jest on przekazywany do wywołania pg_convert() z assoc_array.

Przykład 1. pg_select

<?php
    $db
= pg_connect ('dbname=foo');
    
// To jest bezpieczne, gdyż $_POST jest konwertowane automatycznie
    
$rec = pg_select($db, 'post_log', $_POST);
    if (
$rec) {
        echo
"Wybrane wiersze:\n";
        
var_dump($rec);
    }
    else {
        echo
"Użytkownik wprowadził złe dane\n";
    }
?>

Notatka: Funkcja eksperymentalna.

Zobacz także pg_convert()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker