BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 23 | UU: 547
Wyszukaj funkcję PHP:  

pg_query

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

pg_query -- Wykonuje zapytanie do bazy

Opis

resource pg_query ( resource connection, string query )

pg_query() zwraca identyfikator wyniku jeśli zapytnie zostało wykonane lub FALSE w razie niepowodzenia. Szczegóły błędu mogą być odczytane przez funkcje pg_last_error() jeśli identyfikator połączenia jest prawidłowy. pg_query() wysyła zapytanie SQL do bazy PostgreSQL skazanej przez identyfikator połączenia connection zwrócony przez funkcję pg_connect() lub pg_pconnect(). Zwrócona wartość jest identyfikatorem wyniku używanym przez inne funkcje PostgreSQL takie jak pg_fetch_array().

Notatka: connection jest parametrem opcjonalnym dla pg_query(). Jeśli connection nie jest podane, domyślne połączenie będzie użyte. Domyślnym połączeniem jest ostatnie połączenie otwarte przez pg_connect() lub pg_pconnect().

Mimo że connection może zostać pominiete, nie jest to zalecane, gdyż może spowodować trudny do znalezienia błąd w skrypcie.

Notatka: Ta funkcja była poprzednio nazwana pg_exec(). pg_exec() jest wciąż dostępna w celu zachowania kompatybilności, ale zalecane jest używanie nowej nazwy.

Zobacz także pg_connect(), pg_pconnect(), pg_fetch_array(), pg_fetch_object(), pg_num_rows(), i pg_affected_rows().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker