BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 28 | UU: 570
Wyszukaj funkcję PHP:  

pg_fetch_result

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

pg_fetch_result -- Pobiera dane z wyniku

Opis

mixed pg_fetch_result ( resource result, int row, mixed field )

pg_fetch_result() zwraca dane z wyniku result zwróconego przez pg_query(). row jest numerem wiersza. field jest nazwą kolumny (łańcuch) lub jej indeksem(liczba). Parametry row i field wskazują którą komórkę tabeli wyniku należy zwrócić. Wiersze są numerowane od 0. Zamiast nazwy kolumny można użyć numerycznego indeksu kolumny. Kolumny są numerowane od 0.

PostgreSQL ma wiele wbudowanych typów danych, ale tylko niektóre są tu wspomagane bezpośrednio. Dane typów takich jak integer, boolean i void są zwracane jako integer. Dane typów takich jak float, i typy rzeczywiste są zwracane jako float. Wszystkie pozostałe typy, włączając tablice, są zwracane jako łańcuchy znaków, sformatowane tak jak możesz to zobaczyć przy użyciu programu psql.

Notatka: Ta funkcja była nazwana pg_result().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker