BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 23 | UU: 550
Wyszukaj funkcję PHP:  

pg_connect

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

pg_connect -- Otwiera tymczasowe połączenie do PostgreSQL-a

Opis

resource pg_connect ( string łąńcuch_połączenia [, int typ_połączenia] )

pg_connect() Otwiera tymczasowe połączenie do serwera PostgreSQL określonego przez łąńcuch_połączenia.

Jeśli funkcja pg_connect() zostanie wywołana drugi raz z tym samym łąńcuchem_połączenia jak istniejące połączenie, zostanie zwrócony identyfikator istniejącego połączenia chyba, że podasz PGSQL_CONNECT_FORCE_NEW jako typ_połączenia.

Stara składnia z wieloma parametrami $conn = pg_connect("host", "port", "opcje", "tty", "nazwa_bazy") jest przestarzała.

Parametry

łąńcuch_połączenia

łąńcuch_połączenia może być pusty, użyte zostaą wszystkie domyślne parametry lub może zawierać jeden lub więcej parametrów ustawień oddzielonych przez biały znak. Każdy parametr ustawień jest w postaci słowo_kluczowe = wartość. Odstępy wokół znaku równości są opcjonalne. Aby zapisać pustą wartość lub wartość zawierającą spacje, należy otoczyć ją przez pojedynczy cudzysłów, np. słowo_kluczowe = 'ta wartość'. Pojedyncze cudzysłowy i lewe ukośniki w wartości musza być poprzedzone znakiem unikowym (lewym ukośnikiem) tj. \' i \\

Obecnie rozpoznwane parametry słów kluczowych to: host, hostaddr, port, dbname, user, password, connect_timeout, options, tty (ignorowany), sslmode, requiressl (przestarzały na rzecz sslmode) i service. Które z tych parametrów istnieją zależy od Twojej wersji PostgreSQL.

typ_połączenia

Jeśli jest podany PGSQL_CONNECT_FORCE_NEW, wtedy nowe połączenie jest tworzone, nawet jeśli łąńcuch_połączenia jest identyczny z istniejącym połączeniem.

Zwracane wartości

Zasób, połączenie do bazy PostgreSQL w przypadku powodzenia, lub FALSE gdy zawiedzie.

Przykłady

Przykład 1. Używanie pg_connect

<?php
$dbconn
= pg_connect ("dbname=mary");
//Otwiera połączenie z bazą "mary"

$dbconn2 = pg_connect ("host=localhost port=5432 dbname=mary");
//Otwiera połączenie z bazą "mary" na komputerze "localhost" przez port "5432"

$dbconn3 = pg_connect ("host=sheep port=5432 dbname=mary user=lamb password=foo");
//Otwiera połączenie z bazą "mary" na komputerze "sheep" z użyciem nazwy użytkownika i hasła

$conn_string = "host=sheep port=5432 dbname=test user=lamb password=bar";
$dbconn4 = pg_connect ($conn_string);
//Otwiera połączenie z bazą "test" na komputerze "sheep" z użyciem nazwy użytkownika i hasła
?>

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker