BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 11 | UU: 317
Wyszukaj funkcję PHP:  

PDO::sqliteCreateFunction

(no version information, might be only in CVS)

PDO::sqliteCreateFunction --  Registers a User Defined Function for use in SQL statements

Opis

bool PDO::sqliteCreateFunction ( string function_name, callback callback [, int num_args] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

PDO::sqliteCreateFunction() allows you to register a PHP function with SQLite as an UDF (User Defined Function), so that it can be called from within your SQL statements.

The UDF can be used in any SQL statement that can call functions, such as SELECT and UPDATE statements and also in triggers.

Parametry

function_name

The name of the function used in SQL statements.

callback

Callback function to handle the defined SQL function.

Notatka: Callback functions should return a type understood by SQLite (i.e. scalar type).

num_args

Hint to the SQLite parser if the callback function accepts a predetermined number of arguments.

Notatka: Obsługiwane są dwie alternatywne składnie, dla zachowania kompatybilności z rozszerzeniami dla innych baz danych (takich jak MySQL). Preferowana jest pierwsza, gdzie dbhandle jest pierwszym parametrem funkcji.

Przykłady

Przykład 1. PDO::sqliteCreateFunction() example

<?php
function md5_and_reverse($string)
{
    return
strrev(md5($string));
}

$db = new PDO('sqlite:sqlitedb');
$db->sqliteCreateFunction('md5rev', 'md5_and_reverse', 1);
$rows = $db->query('SELECT md5rev(filename) FROM files')->fetchAll();
?>

In this example, we have a function that calculates the md5 sum of a string, and then reverses it. When the SQL statement executes, it returns the value of the filename transformed by our function. The data returned in $rows contains the processed result.

The beauty of this technique is that you do not need to process the result using a foreach() loop after you have queried for the data.

Podpowiedź: You can use PDO::sqliteCreateFunction() and PDO::sqliteCreateAggregate() to override SQLite native SQL functions.

Notatka: This method is not available with the SQLite2 driver. Use the old style sqlite API for that instead.

Patrz także

PDO::sqliteCreateAggregate()
sqlite_create_function()
sqlite_create_aggregate()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker