BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 32 | UU: 561
Wyszukaj funkcję PHP:  

pclose

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

pclose -- Zamyka wskaźnik pliku do procesu

Opis

int pclose ( resource uchwyt )

Zamyka wskaźnik pliku do potoku otwartego przez popen().

Wskaźnik pliku musi być ważny, i musi być zwrócony przez pomyślne wywołanie popen().

Zwraca status zakończenia procesu który był uruchamiany.

Patrz także popen().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker