BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 26 | UU: 605
Wyszukaj funkcję PHP:  

ob_iconv_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

ob_iconv_handler -- Konwersja kodowania znaków jako uchwyt buforu wyjścia

Opis

string ob_iconv_handler ( string zawartość, int status )

Konwertuje string zapisany w internal_encoding do output_encoding.

internal_encoding i output_encoding powinny zostać zdefiniowane przez iconv_set_encoding() lub w pliku konfiguracyjnym php.ini.

Przykład 1. przykład ob_iconv_handler():

<?php
ob_start
("ob_iconv_handler"); // rozpocznij buforowanie wyjścia
?>

Patrz także: iconv_get_encoding(), iconv_set_encoding() i funkcje output-control.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker