BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 7 | UU: 321
Wyszukaj funkcję PHP:  

newt_win_ternary

(PECL)

newt_win_ternary -- 

Opis

int newt_win_ternary ( string title, string button1_text, string button2_text, string button3_text, string format [, mixed args [, mixed ...]] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

title

Its description

button1_text

Its description

button2_text

Its description

button3_text

Its description

format

Its description

args

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker