BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 24 | UU: 619
Wyszukaj funkcję PHP:  

microtime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

microtime --  Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu z mikrosekundami

Opis

string microtime ( void )

Zwraca łańcuch znaków "msec sec", gdzie sec jest aktualnym czasem, mierzonym jako liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT), natomiast msec jest aktualną liczbą mikrosekund. Funkcja ta dostępna jest wyłącznie na systemach operacyjnych, które obsługują wywołanie systemowe gettimeofday().

Obydwie części łańcucha znaków są podawane w sekundach.

Przykład 1. przykład microtime()

<?php
function getmicrotime(){
    list(
$usec, $sec) = explode(" ",microtime());
    return ((float)
$usec + (float)$sec);
    }

$time_start = getmicrotime();
    
for (
$i=0; $i < 1000; $i++){
    
//nie rób nic przez 1000 iteracji
    
}

$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

echo
"Nie robił nic przez $time sekund";
?>

Patrz także time().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker