BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 4 | UU: 312
Wyszukaj funkcję PHP:  

ldap_bind

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ldap_bind -- Bind to LDAP directory

Description

bool ldap_bind ( resource link_identifier [, string bind_rdn [, string bind_password]] )

Binds to the LDAP directory with specified RDN and password. Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

ldap_bind() does a bind operation on the directory. bind_rdn and bind_password are optional. If not specified, anonymous bind is attempted.

Przykład 1. Using LDAP Bind

<?php

// using ldap bind
$ldaprdn  = 'uname';     // ldap rdn or dn
$ldappass = 'password';  // associated password

// connect to ldap server
$ldapconn = ldap_connect("ldap.example.com")
    or die(
"Could not connect to LDAP server.");

if (
$ldapconn) {

    
// binding to ldap server
    
$ldapbind = ldap_bind($ldapconn, $ldaprdn, $ldappass);

    
// verify binding
    
if ($ldapbind) {
        echo
"LDAP bind successful...";
    } else {
        echo
"LDAP bind failed...";
    }
        
}

?>

Przykład 2. Using LDAP Bind Anonymously

<?php

//using ldap bind anonymously

// connect to ldap server
$ldapconn = ldap_connect("ldap.example.com")
    or die(
"Could not connect to LDAP server.");

if (
$ldapconn) {

    
// binding anonymously
    
$ldapbind = ldap_bind($ldapconn);

    if (
$ldapbind) {
        echo
"LDAP bind anonymous successful...";
    } else {
        echo
"LDAP bind anonymous failed...";
    }

}
    
?>
| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker