BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 19 | UU: 554
Wyszukaj funkcję PHP:  

is_readable

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_readable -- Tells whether the filename is readable

Description

bool is_readable ( string filename )

Returns TRUE if the file or directory specified by filename exists and is readable.

Keep in mind that PHP may be accessing the file as the user id that the web server runs as (often 'nobody'). Safe mode limitations are not taken into account.

Przykład 1. is_readable() example

<?php
$filename
= 'test.txt';
if (
is_readable($filename)) {
    echo
'The file is readable';
} else {
    echo
'The file is not readable';
}
?>

Notatka: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Podpowiedź: Od wersji 5.0.0 PHP ta funkcja może być użyta także z niektórymi wrapperami URL. Zobacz Dodatek M aby uzyskać listę wrapperów które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

See also is_writable(), file_exists(), and fgets().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker