BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 36 | UU: 560
Wyszukaj funkcję PHP:  

is_link

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

is_link -- Mówi czy nazwa_pliku jest dowiązaniem symbolicznym

Opis

bool is_link ( string nazwa_pliku )

Zwraca TRUE jeśli nazwa_pliku istnieje i jest dowiązaniem symbolicznym.

Notatka: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Podpowiedź: Od wersji 5.0.0 PHP ta funkcja może być użyta także z niektórymi wrapperami URL. Zobacz Dodatek M aby uzyskać listę wrapperów które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: is_dir(), is_file() i readlink().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker