BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 26 | UU: 789
Wyszukaj funkcję PHP:  

include_once()

Instrukcja include_once() służy do wczytania i wykonania kodu z określonego pliku w trakcie wykonywania skryptu. Działanie instrukcji podobne jest do include(), z jednym wyjątkiem, tzn. jeśli dany plik został już raz do danego skryptu wczytany, nie będzie już wczytany ponownie. Wskazuje na to nazwa instrukcji: include_once znaczy wczytaj_raz.

include_once() powinno być stosowane w przypadkach, gdzie ten sam plik może być wczytany więcej niż raz w czasie wykonywania skryptu, ale ty chcesz mieć pewność że będzie wczytany tylko jeden raz, aby uniknąć problemów z redefiniowaniem funkcji, nadpisaniem wartości zmiennych, itp.

Więcej przykładów wykorzystania require_once() i include_once() znajdziesz w kodzie PEAR dołączonym do najnowszych dystrybucji kodu źródłowego PHP.

Notatka: include_once() dodano w PHP 4.0.1pl2

Notatka: Proszę pamiętać, że require_once() oraz include_once() mogą zachowywać się w sposób nieoczekiwany na systemach operacyjnych nierozróżniających wielkości liter (non case-sensitive) - takich jak Windows.

Przykład 16-9. include_once() zwraca uwagę na wielkość liter

include_once("a.php"); // to wczyta plik a.php
  include_once("A.php"); // na Windows to ponownie wczyta a.php !

Ostrzeżenie

PHP w wersji starszej niż 4.3.0, pracujące pod kontrolą systemów Windows, nie obsługują dostępu do zdalnych plików w tej funkcji, nawet jeśli opcja allow_url_fopen jest włączona.

Patrz także include(), require(), require_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile(), i virtual().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker