BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 20 | UU: 550
Wyszukaj funkcję PHP:  

imagerotate

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

imagerotate -- Rotate an image with a given angle

Description

resource imagerotate ( resource src_im, float angle, int bgd_color [, int ignore_transparent] )

Rotates the src_im image using a given angle in degrees. bgd_color specifies the color of the uncovered zone after the rotation.

The center of rotation is the center of the image, and the rotated image is scaled down so that the whole rotated image fits in the destination image - the edges are not clipped.

If ignore_transparent is set and non-zero, transparent colors are ignored (otherwise kept). This parameter was added in PHP 5.1.

Przykład 1. Rotate an image 180 degrees

This example rotates an image 180 degrees - upside down.

// File and rotation
$filename = 'test.jpg';
$degrees = 180;

// Content type
header('Content-type: image/jpeg');

// Load
$source = imagecreatefromjpeg($filename);

// Rotate
$rotate = imagerotate($source, $degrees, 0);

// Output
imagejpeg($rotate);

Notatka: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli PHP zostało skompilowane z dołączoną wersją biblioteki GD.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker