BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 570
Wyszukaj funkcję PHP:  

imagefilter

(PHP 5)

imagefilter --  Applies a filter to an image

Description

bool imagefilter ( resource src_im, int filtertype [, int arg1 [, int arg2 [, int arg3]]] )

imagefilter() applies the filter filtertype to the image, using arg1, arg2 and arg3 where necessary.

filtertype can be one of the following:

 • IMG_FILTER_NEGATE: Reverses all colors of the image.

 • IMG_FILTER_GRAYSCALE: Converts the image into grayscale.

 • IMG_FILTER_BRIGHTNESS: Changes the brightness of the image. Use arg1 to set the level of brightness.

 • IMG_FILTER_CONTRAST: Changes the contrast of the image. Use arg1 to set the level of contrast.

 • IMG_FILTER_COLORIZE: Like IMG_FILTER_GRAYSCALE, except you can specify the color. Use arg1, arg2 and arg3 in the form of red, blue, green. The range for each color is 0 to 255.

 • IMG_FILTER_EDGEDETECT: Uses edge detection to highlight the edges in the image.

 • IMG_FILTER_EMBOSS: Embosses the image.

 • IMG_FILTER_GAUSSIAN_BLUR: Blurs the image using the Gaussian method.

 • IMG_FILTER_SELECTIVE_BLUR: Blurs the image.

 • IMG_FILTER_MEAN_REMOVAL: Uses mean removal to achieve a "sketchy" effect.

 • IMG_FILTER_SMOOTH: Makes the image smoother. Use arg1 to set the level of smoothness.

Notatka: Ta funkcja jest dostępna tylko jeśli PHP zostało skompilowane z dołączoną wersją biblioteki GD.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykład 1. imagefilter() grayscale example

<?php
$im
= imagecreatefrompng('dave.png');
if (
$im && imagefilter($im, IMG_FILTER_GRAYSCALE)) {
    echo
'Image converted to grayscale.';
    
imagepng($im, 'dave.png');
} else {
    echo
'Conversion to grayscale failed.';
}

imagedestroy($im);
?>

Przykład 2. imagefilter() brightness example

<?php
$im
= imagecreatefrompng('sean.png');
if (
$im && imagefilter($im, IMG_FILTER_BRIGHTNESS, 20)) {
    echo
'Image brightness changed.';
    
imagepng($im, 'sean.png');
} else {
    echo
'Image brightness change failed.';
}

imagedestroy($im);
?>

Przykład 3. imagefilter() colorize example

<?php
$im
= imagecreatefrompng('philip.png');

/* R, G, B, so 0, 255, 0 is green */
if ($im && imagefilter($im, IMG_FILTER_COLORIZE, 0, 255, 0)) {
    echo
'Image successfully shaded green.';
    
imagepng($im, 'philip.png');
} else {
    echo
'Green shading failed.';
}

imagedestroy($im);
?>

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker