BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 556
Wyszukaj funkcję PHP:  

imagecreatefromgif

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

imagecreatefromgif -- Create a new image from file or URL

Description

resource imagecreatefromgif ( string filename )

imagecreatefromgif() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

imagecreatefromgif() returns an empty string on failure. It also outputs an error message, which unfortunately displays as a broken link in a browser. To ease debugging the following example will produce an error GIF:

Przykład 1. Example to handle an error during creation

<?php
function LoadGif ($imgname)
{
    
$im = @imagecreatefromgif ($imgname); /* Attempt to open */
    
if (!$im) { /* See if it failed */
        
$im = imagecreatetruecolor (150, 30); /* Create a blank image */
        
$bgc = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
        
$tc = imagecolorallocate ($im, 0, 0, 0);
        
imagefilledrectangle ($im, 0, 0, 150, 30, $bgc);
        
/* Output an errmsg */
        
imagestring ($im, 1, 5, 5, "Error loading $imgname", $tc);
    }
    return
$im;
}
?>

Notatka: GIF support was removed from the GD library in Version 1.6, and added back in Version 2.0.28. This function is not available between these versions.

Podpowiedź: Jeśli włączona jest dyrektywa konfiguracyjna fopen wrappers, możliwe jest podanie jako nazwy pliku adresu URL. Zobacz opis funkcji fopen() aby dowiedzieć się jak przekazać nazwę pliku, oraz fopen wrappers aby uzyskać listę obsługiwanych protokołów.

Ostrzeżenie

PHP w wersji starszej niż 4.3.0, pracujące pod kontrolą systemów Windows, nie obsługują dostępu do zdalnych plików w tej funkcji, nawet jeśli opcja allow_url_fopen jest włączona.

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker