BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 558
Wyszukaj funkcję PHP:  

image_type_to_mime_type

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

image_type_to_mime_type -- Get Mime-Type for image-type returned by getimagesize, exif_read_data, exif_thumbnail, exif_imagetype

Description

string image_type_to_mime_type ( int imagetype )

The image_type_to_mime_type() function will determine the Mime-Type for an IMAGETYPE constant.

Przykład 1. image_type_to_mime_type (file)

<?php
header
("Content-type: " . image_type_to_mime_type(IMAGETYPE_PNG));
?>

The returned values are as follows

Tabela 1. Returned values Constants

imagetypeReturned value
IMAGETYPE_GIFimage/gif
IMAGETYPE_JPEGimage/jpeg
IMAGETYPE_PNGimage/png
IMAGETYPE_SWFapplication/x-shockwave-flash
IMAGETYPE_PSDimage/psd
IMAGETYPE_BMPimage/bmp
IMAGETYPE_TIFF_II (intel byte order)image/tiff
IMAGETYPE_TIFF_MM (motorola byte order) image/tiff
IMAGETYPE_JPCapplication/octet-stream
IMAGETYPE_JP2image/jp2
IMAGETYPE_JPXapplication/octet-stream
IMAGETYPE_JB2application/octet-stream
IMAGETYPE_SWCapplication/x-shockwave-flash
IMAGETYPE_IFFimage/iff
IMAGETYPE_WBMPimage/vnd.wap.wbmp
IMAGETYPE_XBMimage/xbm

Notatka: This function does not require the GD image library.

See also getimagesize(), exif_imagetype(), exif_read_data() and exif_thumbnail().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker