BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 16 | UU: 288
Wyszukaj funkcję PHP:  

getdate

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

getdate -- Pobiera informację o dacie/czasie

Opis

array getdate ( [int znacznik_czasu] )

Funkcja zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą informacje o dacie podanej jako znacznik_czasu, lub o aktualnej dacie, jeśli nie podano żadnego znacznika czasu. Tablica zawiera następujące klucze:

  • "seconds" - sekundy

  • "minutes" - minuty

  • "hours" - godziny

  • "mday" - dzień miesiąca

  • "wday" - dzień tygodnia, liczbowo: od 0 - niedziela do 6 - sobota

  • "mon" - miesiąc, liczbowo

  • "year" - rok, liczbowo

  • "yday" - dzień roku, liczbowo, np. "299"

  • "weekday" - dzień tygodnia, tekstowo, pełna nazwa, np. "Friday"

  • "month" - miesiąc, tekstowo, pełna nazwa; np. "January"

Przykład 1. przykłady getdate()

$dzisiaj = getdate();
$miesiąc = $dzisiaj['month'];
$dzień   = $dzisiaj['mday'];
$rok     = $dzisiaj['year'];
echo "$miesiąc $dzień, $rok";

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker