BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 12 | UU: 532
Wyszukaj funkcję PHP:  

ftell

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

ftell -- Mówi o pozycji odczyt/zapis wskaźnika pliku

Opis

int ftell ( resource uchwyt )

Zwraca pozycję wskaźnika pliku wskazywanego przez uchwyt; np. jego ofset w strumieniu pliku.

W przypadku błędu, zwraca FALSE.

Wskaźnik pliku musi być prawidłowy i musi wskazywać na poprawnie otworzony plik przez fopen() lub popen(). ftell() zwraca niezdefiniowane wyniki dla strumieni tylko do dopisywania (otwartych z flagą "a").

Przykład 1. ftell() przykład

<?php
  
// otwarcie pliku i odczytanie jakiś danych
$fp = fopen("/etc/passwd", "r");
$data = fgets($fp, 12);
  
// gdzie jesteśmy ?
echo ftell($fp); // 11
  
fclose($fp);
  
?>

Patrz także: fopen(), popen(), fseek() i rewind().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker