BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 24 | UU: 551
Wyszukaj funkcję PHP:  

fileowner

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

fileowner -- Pobiera właściciela pliku

Opis

int fileowner ( string nazwa_pliku )

Zwraca identyfikator użytkownika, który jest właścicielem pliku, lub FALSE w przypadku błędu. Identyfikator użytkownika zwracany jest w postaci numerycznej, użyj posix_getpwuid() aby rozwinąć go w nazwę użytkownika.

Notatka: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Podpowiedź: Od wersji 5.0.0 PHP ta funkcja może być użyta także z niektórymi wrapperami URL. Zobacz Dodatek M aby uzyskać listę wrapperów które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Patrz także: stat()

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker