BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 18 | UU: 536
Wyszukaj funkcję PHP:  

filemtime

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

filemtime -- Pobiera czas ostatniej modyfikacji pliku

Opis

int filemtime ( string nazwa_pliku )

Zwraca czas, kiedy plik był ostatnio modyfikowany lub FALSE w przypadku błędu. Czas jest zwracany w postaci unix'owego znacznika czasu, który jest odpowiedni dla funkcji date().

Notatka: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Podpowiedź: Od wersji 5.0.0 PHP ta funkcja może być użyta także z niektórymi wrapperami URL. Zobacz Dodatek M aby uzyskać listę wrapperów które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Ta funkcja zwraca czas kiedy bloki danych pliku zostały zapisane, to jest, czas kiedy zawartość pliku została zmieniona.

Przykład 1. filemtime() przykład

<?php
  
// wyświetli np. jakisplik.txt został ostatnio zmodyfikowny : December 29 2002 22:16:23.  
    
  
$filename = 'jakisplik.txt';  
  if (
file_exists($filename)) {  
      echo
"$filename został ostatnio zmodyfikowny : " . date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename));  
  }  
  
?>

Patrz także: filectime(), stat(), touch() i getlastmod().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker