BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 26 | UU: 548
Wyszukaj funkcję PHP:  

file_exists

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

file_exists -- Sprawdza czy plik lub katalog istnieje

Opis

bool file_exists ( string nazwa_pliku )

Zwraca TRUE jeśli podany plik lub katalog w parametrze nazwa_pliku istnieje; FALSE w przeciwnym wypadku.

Pod Windows użyj //nazwa_komputera/udostepnione/nazwa_pliku lub \\nazwa_komputera\udostepnione\nazwa_pliku aby sprawdzić pliki udostępnione przez sieć.

Przykład 1. Sprawdzanie czy plik istnieje

<?php
  $filename
= '/sciezka/do/foo.txt';  
    
  if (
file_exists($filename)) {  
      echo
"Plik $filename istnieje";  
  } else {  
      echo
"Plik $filename nie istnieje";  
  }  
  
?>

Notatka: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Podpowiedź: Od wersji 5.0.0 PHP ta funkcja może być użyta także z niektórymi wrapperami URL. Zobacz Dodatek M aby uzyskać listę wrapperów które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Ostrzeżenie

Funkcja zwraca FALSE dla plików nie dostępnych z powodu restrykcji trybu bezpiecznego (safe mode). Jednak, pliki te ciągle mogą być inkludowane jeśli znajdują się w katalogu safe_mode_include_dir.

Patrz także is_readable(), is_writable(), is_file() i file().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker