BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 16 | UU: 558
Wyszukaj funkcję PHP:  

dirname

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

dirname -- Zwraca nazwę katalogu, będącego składową ścieżki

Opis

string dirname ( string ścieżka )

Z podanego łańcucha zawierającego ścieżkę do pliku, funkcja ta zwróci nazwę katalogu.

W Windows jako separator katalogu używany jest znak slash (/) i backslash (\). W innych środowiskach jest to slash (/).

Przykład 1. dirname() przykład

<?php
$path
= "/etc/passwd";
$file = dirname($path); // $file zawiera "/etc"
?>

Notatka: W PHP 4.0.3, dirname() została poprawiona aby być zgodną z POSIX. To znaczy, że jeśli w parametrze ścieżka nie ma slasha, to zostanie zwrócona kropka ('.'), oznaczająca bieżący katalog. W przeciwnym wypadku, zostanie zwrócony łańcuch podany w parametrze path z usuniętymi /komponentami. Zauważ, że to oznacza uzyskiwanie slasha lub kropki z dirname() w sytuacjach w których starsza funkcjonalność mogła dać Tobie pusty łańcuch.

Zachowanie dirname() zostało zmienione w PHP 4.3.0. Sprawdź następujące przykłady:

<?php
    
  
//przed PHP 4.3.0
  
dirname('c:/'); // zwracało '.'
    
  //po PHP 4.3.0
  
dirname('c:/'); // zrwaca 'c:'
    
  
?>

dirname() jest binarnie bezpieczna od PHP 5.0.0

Patrz także: basename(), pathinfo() i realpath().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker