BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 39 | UU: 540
Wyszukaj funkcję PHP:  

clearstatcache

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

clearstatcache -- Czyści bufor statusu pliku

Opis

void clearstatcache ( void )

Kiedy używasz stat(), lstat() lub dowolnej z funkcji wymienionej niżej, PHP buforuje informacje, zwrócone przez te funkcje w celu zapewnienia większej wydajności. Jednakże, w kilku przypadkach, możesz chcieć wyczyścić zbuforowane informacje. W przypadku, gdy ten sam plik jest sprawdzany wiele razy w tym samym skrypcie i istnieje obawa, że plik ten zostanie zmieniony lub usunięty podczas pracy skryptu, możesz wywołać czyszczenie bufora stanu. W takim przypadku, możesz użyć funkcji clearstatcache() do wyczyszczenia informacji o pliku zbuforowanej przez PHP.

Weź pod uwagę, że PHP nie buforuje informacji o nie istniejących plikach. Jeśli wywołasz file_exists() na pliku, który nie istnieje zostanie zwrócone FALSE dopóki nie stworzysz tego pliku. Jeśli go utworzysz funkcja zwróci TRUE nawet jeśli go później skasujesz.

Notatka: Ta funkcja buforuje informacje o podanych nazwach plików, więc potrzebujesz wywoływać clearstatcache() jeśli wykonujesz wiele operacji na tym samym pliku i potrzebujesz aby informacje o tym pliku nie były buforowane.

Dotyczy funkcji stat(), lstat(), file_exists(), is_writable(), is_readable(), is_executable(), is_file(), is_dir(), is_link(), filectime(), fileatime(), filemtime(), fileinode(), filegroup(), fileowner(), filesize(), filetype() i fileperms().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker