BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 617
Wyszukaj funkcję PHP:  

classkit_method_redefine

(PECL)

classkit_method_redefine -- Dynamically changes the code of the given method

Opis

bool classkit_method_redefine ( string classname, string methodname, string args, string code [, int flags] )

Notatka: Ta funkcja nie może być użyta do manipulowania aktualnie wykonywaną metodą.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

classname

The class in which to redefine the method

methodname

The name of the method to redefine

args

Comma-delimited list of arguments for the redefined method

code

The new code to be evaluated when methodname is called

flags

The redefined method can be CLASSKIT_ACC_PUBLIC, CLASSKIT_ACC_PROTECTED or CLASSKIT_ACC_PRIVATE

Notatka: This parameter is only used as of PHP 5, because, prior to this, all methods were public.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykłady

Przykład 1. classkit_method_redefine() example

<?php
class Example {
    function
foo() {
        return
"foo!\n";
    }
}

// create an Example object
$e = new Example();

// output Example::foo() (before redefine)
echo "Before: " . $e->foo();

// Redefine the 'foo' method
classkit_method_redefine(
    
'Example',
    
'foo',
    
'',
    
'return "bar!\n";',
    
CLASSKIT_ACC_PUBLIC
);

// output Example::foo() (after redefine)
echo "After: " . $e->foo();
?>

Powyższy przykład wyświetli:

Before: foo!
After: bar!

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker