BAZA WIEDZY
KURSY
Bazy danych w PHP
Kurs AdvancedAJAX
Kurs ASP
Kurs ASP.NET
Kurs C++
Kurs CSS
Kurs HTML
Kurs HTML drugi
Kurs JavaScript
Kurs MySQL
Kurs PHP
Kurs RSS
Kurs XHTML
Obiekty DOM
MANUALE
CSS1 - W3C
DOM - w budowie
PHP 2005
PHP 2006
Wyrażenia regularne
SHOUTBOX
STAT
Online: 22 | UU: 607
Wyszukaj funkcję PHP:  

bcsqrt

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

bcsqrt --  Wyciąga pierwiastek kwadratowy z liczby o dużej precyzji

Opis

string bcsqrt ( string operand [, int precyzja] )

Zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby operand. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Przykłady

Przykład 1. bcsqrt() przykład

<?php

echo bcsqrt('2', 3); // 1.414

?>

Patrz także

bcpow().

| | | |
Copyright © 2006-2013 egrafik.pl | Kontakt | Reklama | Projekty domów
jocker